Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Българска транскрипция на антропоними и топоними от азиатски и африкански езици

2018 / Том 4 / Брой 1

Статиите, публикувани в настоящия брой 6 на списание „Манас“, са разработени въз основа на доклади, представени на кръгла маса на тема „Българска транскрипция на антропоними и топоними от азиатски и африкански езици“, проведена на 18.05.2018г. в Центъра за източни езици и култури към СУ „Св. Кл. Охридски“.

Първо възникна идеята един от броевете на списание „Манас“ за 2018г. да бъде посветен на т.нар. практическа транскрипция, или транскрипцията на антропоними и топоними за нуждите на превода, средствата за масова информация и комуникация, държавните институции и бизнеса. Тази идея бе приветствана с удивително единодушие от колегите от всички специалности в ЦИЕК. Оказа се, че всички срещаме редица проблеми в тази сфера, както в битието ни на преподаватели и преводачи, така и в битието ни на читатели и слушатели. Въпреки наличието на публикации по темата още от 70-те години на миналия век, до този момент няма разработени и популяризирани консенсусни правила. Затова решихме не просто да публикуваме отделни мнения по отделни проблеми, а да проведем кръгла маса, която да ни даде възможност за формулиране на всички проблеми, за идентифициране на общите такива, за дискутиране на възможните решения. 

–––––––––––

Главен редактор: доц. д-р Галина Русева-Соколова. Редактор на броя: доц. д-р Цветомира Пашова. Коректор: д-р Валентина Тодорова-Маринова.

Броят е публикуван в рамките на проект № 80-10-109 / (2018), финансиран на конкурсен принцип със средства от държавния бюджет, предоставени на СУ за научно-изследователска дейност.

Дата на публикуване: 06.12.2018 г.

ISSN: 2367-6256

     

Съдържание