Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Южна, Източна и Югоизточна Азия - традиционализъм, динамика, глобализация

2018 / Том 4 / Брой 2

Народите и обществата от регионите Южна, Източна и Югоизточна Азия (ЮИЮА) представляват изключителен интерес от гледна точка на изследването и разбирането на развитието на човешката цивилизация. Тук,  около реките Инд и Ганг, както и около Хуанхъ и Яндзъ, възникват едни от най-ранните цивилизации в историята на човечеството. Цивилизации, които и в съвременната епоха не само продължават да съществуват, но и са източник на самобитна социокултурна динамика с разширяващ се ареал на културно въздействие и взаимодействия.

Изключителната социално-икономическа и – ще подчертаем, иновационно-технологическа динамика, която демонстрират страни като КНР, Индия, Япония, РКорея, Сингапур, Тайланд, СРВиетнам, Малайзия, Индонезия и т.н., превръщат Южна, Източна и Югоизточна Азия в най-бързо развиващата се в стопански и технико-технологически план зона на нашата планета Земя.

 

Главен редактор: доц. д-р Галина Русева-Соколова. Редактор на броя: доц. д-р Антония Цанкова. В подготовката на броя взеха участие: проф. д-р Ирина Саръиванова и доц. д-р Цветомира Пашова. Коректор: д-р Валентина Маринова. 

Броят е публикуван в рамките на проект № 80-10-109 / (2018), финансиран на конкурсен принцип със средства от държавния бюджет, предоставени на СУ за научно-изследователска дейност.

Дата на публикуване: 07.12.2018 г.

ISSN: 2367-6256

 

Съдържание