Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Manas logo

Манас 4 (2018), 2.

Публикувано в 08.12.2018 https://manas.fcml.uni-sofia.bg/bg/2018-vol4-2/aghavni

ISSN: 2367-6256

Арутюнян, Агавни. Китайският „Един пояс – един път“
и европейските страни. – Във: Манас: Южна, Източна и Югоизточна Азия - традиционализъм, динамика, глобализация, Том 4, 2, 2018.

2018 / Том 4 / Брой 2 : Южна, Източна и Югоизточна Азия - традиционализъм, динамика, глобализация

Китайският „Един пояс – един път“
и европейските страни

Агавни Арутюнян

Резюме

В статията се разглежда ролята на китайския Нов път на коприната(OneBelt, OneRoad–OBOR) в отношенията между Китай и Западна и Централна Европа, страните от Централна и Източна Европа и балтийските страни като мост, свързващ Азия, Европа, Средиземноморието и балтийските държави. Една от целите на OBOR е да съдейства за интегрирането на европейските и азиатските пазари и да направи Китай и ЕС, особено страните от Централна и Източна Европа, двойни двигатели за глобален икономически растеж. Докато Китай се надява, че сътрудничеството с ЕС ще улесни трансфера на авангардни технологии на изток, ЕС може да очаква и европейските страни да се възползват от OBOR като получатели на инвестиции и експертни познания.

Ключови думи: Китайски регион, държави членки на ЕС, страни от Централна и Източна Европа, Балтийско море.

Основното съдържание на статията е на английски език