Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Manas logo

Манас 4 (2018), 2.

Публикувано в 08.12.2018 https://manas.fcml.uni-sofia.bg/bg/2018-vol4-2/damyanova

ISSN: 2367-6256

Дамянова, Десислава. Даоисткото влияние върху корейската
мисъл и култура. – Във: Манас: Южна, Източна и Югоизточна Азия - традиционализъм, динамика, глобализация, Том 4, 2, 2018.

2018 / Том 4 / Брой 2 : Южна, Източна и Югоизточна Азия - традиционализъм, динамика, глобализация

Даоисткото влияние върху корейската
мисъл и култура

Десислава Дамянова

Резюме

Конфуцианството, даоизмът и будизмът са онези влиятелни "външни" философии и системи от вярвания, които не се смятат за изконни за корейската история. Въпреки че никога не е преобладавал в местната култура, даоизмът винаги е имал трайно присъствие в Корея. Но докато за конфуцианството и будизма са съхранени безброй исторически свидетелства, писмено запазената информация за даоизма е оскъдна и фрагментарна. Поради липсата на писмени източници, корейският даоизъм не се е разпространявал както останалите религиозно-философски системи. Това обаче не означава, че идеите на Джуандзъ не са имали влияние там. Терминът ‘даоистки’ в Корея е свързан с: 1) произведенията на Джуандзъ, Лаодзъ и Лиедзъ, които са били известни в Корея поне от периода Корьо, но след 1392 г. са били считани за дисиденти; 2) организирана религия, тъй като крал Йонню от Когурьо посреща даоистки мисионери от династия Тан през 624 г. и утвърждава техния култ с ограничен само до елита обхват; 3) почти всичко в корейската култура и философска мисъл, което не носи чисто будистки или конфуциански характер.

 

Ключови думи: Дао-култура, Сан-Шин, Джуандзъ, корейски даоизъм, Пътят (Дао) в трите царства, Тайдзи, източно-азиатски начин на живот

 

Основното съдържание на статията е на английски език