Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Втора национална конференция Индия в българската наука

2019 / Том 5 / Брой 1

Устойчивото присъствие на Индия в българското културно пространство и отвъд конкретното поле на индологията-в произведения на български творци и трудове на български изследователи от най-различни научни области, бе причината през 1997 г. Клуб „Приятели на Индия“ да инициира първата национална конференция „Индия в българската наука“, която бе проведена съвместно със Софийския университет и с Българската академия на науките.

В настоящия брой на Манас са поместени докладите от Втората национална конференция „Индия в българската наука“, посветена на 70-годишнината от обявяването на Независимостта на Индия, която се състоя в София на 15 и 16 юни 2017 г. И този път научният форум бе организиран благодарение на съвместните усилия на Центъра за източни езици и култура на Софийския университет, БАН и Клуб „Приятели на Индия“.

В нея участваха над 40 български учени от повече от 15 звена на водещи български академични и научни институции-от най-големите ни университети и Българската академия на науките.  Сред тях индолози, философи, религиоведи, историци,  филолози – литературоведи и езиковеди, културолози, киноведи, музиколози, изкуствоведи, физици, медици и др. Важен аспект бе и представянето на  резултатите от съвместни българо-индийски научни проекти.

 

Главен редактор: доц. д-р Галина Русева-Соколова. Редактор на броя: гл.ас. д-р Боряна Камова 
Коректор: Лидия Христова

На корицата: Картината на Андрей Даниел „Разходка“, акварел, цветен молив, картон.
 

Дата на публикуване: 10.12.2019 г.

ISSN: 2367-6256

 

Съдържание