Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Manas logo

Манас 5 (2019), 1.

Публикувано в 09.12.2019 https://manas.fcml.uni-sofia.bg/bg/2019-vol5-1/predgovor

ISSN: 2367-6256

Камова, Боряна. Предговор. – Във: Манас: Втора национална конференция Индия в българската наука, Том 5, 1, 2019.

2019 / Том 5 / Брой 1 : Втора национална конференция Индия в българската наука

Предговор

Боряна Камова

Съдържание

Основен текст

В настоящия брой на списание „Манас“ се публикуват доклади, представени на интердисциплинарната Втора национална конференция „Индия в българската наука“, посветена на 70-годишнината от обявяването на Независимостта на Индия. Конференцията се проведе на 15–16 юни 2017 г. в централната сграда на Българска академия на науките в София. Тя бе организирана по инициатива на Клуб „Приятели на Индия“ в сътрудничество с Българската академия на науките и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и с подкрепата на Посолството на Р Индия в София.

Откликнаха 44 български изследователи на индийската литература, езици, култура, изкуства, традиционна медицина, история, философия, както и учени, партнирали си с индийски колеги по авангардни съвместни българо-индийски проекти. Това са представители на академичната общност от: Българска академия на науките – Институт за изследване на изкуствата, Институт за исторически изследвания,  Институт по електроника, Институт по физика на твърдото тяло, Научен архив, Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници; Софийски университет „Св. Климент Охридски“ –Факултет по класически и нови филологии – Център за източни езици и култури, Факултет по славянски филологии, Факултет по журналистика и масова комуникация; Национална академия за театрално и филмово изкуство; Национална художествена академия; Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново; Градска художествена галерия „Борис Георгиев” – Варна; Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов; Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград; Монреалски университет – Монреал, Канада, и др.

Във фокуса на представените научни доклади и презентации бяха поставени както културните специфики, религиозните вярвания, ритуални практики и особеностите на социалната структура на традиционното индийско общество, така и българо-индийското сътрудничество в различни научни и научно-приложни области, двустранните икономически, търговски, научни и културни връзки. 

В докладите на колегите от катедра „Класически Изток“ бяха засегнати специфични езикови явления, символи в индийската култура, различни класически и съвременни литературни образци, както и темата за превода на индийска литература в България.

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков открои в поздравителния си адрес до участниците в конференцията ролята на Университета като център за изучаване на индийски езици и култура в България, както и това, че много от възпитаниците на специалност „Индология“ в СУ „работят като компетентни специалисти в дипломатически мисии по света, в правителствени и неправителствени институции, в наши и международни културни и научни учреждения, в престижни университети из цяла Европа и отвъд океана“.

 

За автора

Боряна Камова е главен асистент в специалност „Индология“ на катедра „Класически Изток“ към Центъра за източни езици и култури в рамките на Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Титуляр е на дисциплините „Стара и средновековна история на Индия“, „Нова история на Индия“ и „Странознание на Индия“. Бакалавър е по история и магистър по стара история на Индия от Делхийския университет, Делхи, Индия, в Софийския университет защитава докторска степен с дисертация на тема „Дхармасутра и дхармашастра книжнината за връзката между професионална и съсловна принадлежност в Древна Индия“. Има интереси и публикации в сферата на индийската история и култура, социални и политически идеи.

Публикации в списание МАНАС:

Камова, Боряна. Отвъд филологията: Магистърската програма в специалност Индология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. – Във: Манас: Традиция и модерност в индийската култура, Том 2, 1, 2015.

Камова, Боряна. Индийската традиция в ислямското управление през средновековието в Индия. – Във: Манас: Арабският свят и ислямът в културно-историческа перспектива, Том 3, 2, 2017.

Камова, Боряна. Занятието като варнов определител в Древна Индия. – Във: Манас: Втора национална конференция Индия в българската наука, Том 5, 1, 2019.