Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Истина и реалност: на границата между световете

2019 / Том 5 / Брой 2

Статиите в настоящото издание на списание „Манас“ са изключително разнообразни в тематично отношение: древният ведически ритуал сарвасварастома, ведантическа ексегеза върху ранните Упанишади, джатаки от много популярното будистко произведение Махавасту, свързаните с божествата лха вярвания и култови практики на дардите будисти в Ладакх днес, функцията на политическите метафори в съвременния персийски език. Както е видно, петте статии трудно може да бъдат обединени под общ тематичен знаменател. И все пак има нещо, по което си приличат – всяка една от тях, макар и по коренно различен начин, обговаря темата за измеренията на реалността, на истината за нея и за видовете дискурси, чрез които се опитваме да я осмислим.Главен редактор: доц. д-р Галина Русева - Соколова. Редактор на броя: проф. д-р Милена Братоева, Редактори: доц. д-р Гергана Русева, Александър Богданов. Коректор: Лидия Христова

Дата на публикуване: 26.12.2019 г.
ISSN: 2367-6256

Съдържание