Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Manas logo

Манас 5 (2019), 2.

Публикувано в 26.12.2019 https://manas.fcml.uni-sofia.bg/bg/2019-vol5-2/19-5-2-Grabovic

ISSN: 2367-6256

Грабовач, Вишня. Предишни съществувания – настоящи обвързаности: Джатаки за членовете на семейството на Буда в Махавасту. – Във: Манас: Истина и реалност: на границата между световете, Том 5, 2, 2019.

2019 / Том 5 / Брой 2 : Истина и реалност: на границата между световете

Предишни съществувания – настоящи обвързаности: Джатаки за членовете на семейството на Буда в Махавасту

Вишня Грабовач

Резюме

Макар че джатаките се определят най-общо като илюстрация на пътя на бодхисатва към неговото последно съществуване и постигането на нирвана, те не представят този негов път като самостоятелно усилие. Джатаките предлагат богати сведения за други хора и  разглеждат пътя на бодхисатва като тясно обвързан с този на други същества.

В първата част от настоящата статия е направен обзор на джатаки, в които се разказва за най-близките родственици на Буда, а именно баща му Шуддходана, майка му Мая, мащехата му Махапраджапати, съпругата му Яшодхара и сина му Рахула.

Целта на втората част в статията, която се основава върху концепцията на Уолтърс за т. нар. социокарма, е да експонира тези откъси от будистките легенди, които могат да послужат като обяснение  на тяхната трайна обвързаност с Буда/бодхисатва.

Изследването е осъществено въз основа на Махавасту – текст, създаден в рамките на Локотаравада, идейно разклонение на школата Махасангика. Произведението е написано на използвания в будистката традиция хибриден санскрит

Основното съдържание на статията е на английски език