Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Manas logo

Манас 5 (2019), 2.

Публикувано в 26.12.2019 https://manas.fcml.uni-sofia.bg/bg/2019-vol5-2/19-5-2-Kostadinova

ISSN: 2367-6256

Костадинова, Сирма. Роли и полюси във външнополитическия дискурс в персийския език - корпусно изследване през призмата на теорията за концептуалната метафора. – Във: Манас: Истина и реалност: на границата между световете, Том 5, 2, 2019.

2019 / Том 5 / Брой 2 : Истина и реалност: на границата между световете

Роли и полюси във външнополитическия дискурс в персийския език - корпусно изследване през призмата на теорията за концептуалната метафора

Сирма Костадинова

Резюме

Настоящото изследване представлява анализ на корпус от политически метафори в съвременния персийски език. Във фокуса на статията са метафорични изрази от полето на театъра, ексцерпирани от ирански медии. Цел на изследването е установяване на съществуването, характера и конвенционалността на метафората „външната политика е театър“ в персийския език. За постигането на целта са изложени няколко представителни примера, илюстриращи съответствията между елементи на театъра и на външната политика. Анализът води до заключението, че метафората „външната политика е театър“ съществува и проявява черти на концептуална структурна метафора.

Основното съдържание на статията е на английски език