Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Manas logo

Манас 5 (2019), 2.

Публикувано в 26.12.2019 https://manas.fcml.uni-sofia.bg/bg/2019-vol5-2/19-5-2-Yankov

ISSN: 2367-6256

Янков, Николай. "За този, който желае да умре" - ритуалът сарвасварастома. – Във: Манас: Истина и реалност: на границата между световете, Том 5, 2, 2019.

2019 / Том 5 / Брой 2 : Истина и реалност: на границата между световете

"За този, който желае да умре" - ритуалът сарвасварастома

Николай Янков

Резюме

Имаме ли основания да считаме, че самоналожената смърт е намирала реален израз в религиозните практики на индоариите или е представлявала само теоретичен, имагинерен конструкт, създаден, за да удовлетвори ритуалната парадигма, както считат една плеяда учени от предходните епохи? В тази статия представям своите варианти на превод на санскритски източници от традицията Шраутасутра, съдържащи ценна информация за характера и целите на един подценяван в индоложките кръгове ритуал, познат като сарвасварастома, който недвусмислено говори за съществуването на практики на доброволна смърт в рамките на ведическия ритуализъм. Макар и принадлежащ към категорията на незадължителните, т.е. извършвани само по волята на жертвоприносителя ритуали, той съвсем ясно разкрива съществуващите за времето нагласи и прави по-вероятно предположението за съществуването на несимволично (физическо) пресъздаване на митологичните модели, зададени от боговете, тясно свързани с жертвoприношението - Пуруша и Праджапати.

Основното съдържание на статията е на английски език