Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Manas logo

Манас 6 (2020), 1.

Публикувано в 20.11.2020 https://manas.fcml.uni-sofia.bg/bg/2020-vol6-1/Borissova

ISSN: 2367-6256

Борисова, Цветелина. Еволюция на К-поп и К-драма културата в България. – Във: Манас: ‎, Том 6, 1, 2020.

2020 / Том 6 / Брой 1 : ‎

Еволюция на К-поп и К-драма културата в България

Цветелина Борисова

Резюме

Халю или т.нар. Kорейска вълна разпространява корейското културно влияние по целия свят още от края на 90-те години на миналия век. Досега много научи материали разглеждат феномена, представяйки неговата история и особености в световен мащаб, но много малко са написаните научни статии по темата за България. Настоящата статия има за цел да проследи еволюцията на разпространение на Корейската вълна у нас. Някои от особеностите на историята на халю в българския контекст са подкрепени от интервюта с представителни български фенове от различни възрастови групи. Статията разглежда още динамиката на прехода от интерес към корейските сериали към интерес към корейската поп музика и обратно. Не на последно място са представени и промените в поведението на българските фенове и техният начин за изразяване на принадлежност към своеобразната субкултура, сформирана около 2008 година.         

Ключови думи: Халю, Корейска вълна, южнокорейска поп култура, К-поп, корейски сериали,  фендъм, български фенове

Основното съдържание на статията е на английски език