Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Manas logo

Манас 6 (2020), 1.

Публикувано в 20.11.2020 https://manas.fcml.uni-sofia.bg/bg/2020-vol6-1/Mitev

ISSN: 2367-6256

Митев, Владимир. Борбата на Ал-е Ахмад срещу окцидентозата като модернизационен проект на Иран. – Във: Манас: ‎, Том 6, 1, 2020.

2020 / Том 6 / Брой 1 : ‎

Борбата на Ал-е Ахмад срещу окцидентозата като модернизационен проект на Иран

Владимир Митев

Резюме

Тази статия изследва “Окцидентозата” на Джалал Ал-е Ахмад (1962 г.) като визия за модернизацията на иранското общество и за създаването на нов субект на иранската модерност. Тезата е, че Ал-е Ахмад търси този субект не в сляпото позападнавяне или в оттеглянето от света в традицията, а в “завръщане напред” - към разгадаване на тайната на машината и поставянето й в служба на иранския народ. По този начин той описва среден път между сляпото копиране на Запада и затварянето в безжизнена традиция, която се превръща в музеен експонат. Визията на Ал-е Ахмад е близка до това, което Ислямската република се опитва да реализира през последните 41 години – чрез развиването на ядрени, космически и биотехнологии, чрез индустриализация, чрез обучаване на огромен брой инженери. Статията се стреми да докаже, че визията на Ал-е Ахмад не е антизападна, както понякога е описвана, а е опит срещата на иранците със Запада да се случи на базата на развитие на техните собствени културни, интелектуални и технологични ресурси.

Ключови думи: Джалал Ал-е Ахмад, Окцидентозата, Запад, машина, периферия, визия, модернизация

Основното съдържание на статията е на английски език