Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Manas logo

Манас 6 (2020), 2.

Публикувано в 20.12.2020 https://manas.fcml.uni-sofia.bg/bg/2020-vol6-2/Yankov

ISSN: 2367-6256

Янков, Николай. Човешкото жертвоприношение, пурушамедха, в контекста на индологическите изследвания – западната и индийската гледна точка. – Във: Манас: ​, Том 6, 2, 2020.

2020 / Том 6 / Брой 2 : ​

Човешкото жертвоприношение, пурушамедха, в контекста на индологическите изследвания – западната и индийската гледна точка

Николай Янков

Резюме

През ноември 2000 социалната организация „Ол Гаятри Паривар“, основана в Шантикундж, Харидвар, организира уникално по рода си символично пресъздаване на ведическо човешко жертвоприношение. Събитието чества важен за организацията дванайсетгодишен юбилей и на него присъстват четири милиона поклонници от страната. Мероприятието отново повдига въпроса за мястото и значението на човешките приношения във ведическата ритуална система. Проблемът дали са извършвани реални или символични човешки жертвоприношения във ведическата епоха е предмет на сериозни дебати сред учените, но по темата все още не е постигнат научен консенсус. В настоящата статия правя опит да очертая историческото развитие на този въпрос в рамките на ведологията, като извеждам част от тенденциите, нагласите и оценките, давани от чуждестранните и индийските изследователи, с което се старая да обобщя основните причини за подценяването и частичното табуизиране в индологическите среди на тази така сложна и, бихме казали дори, поляризираща тема.

Ключови думи: човешко жертвоприношение, саможертва, ритуал, смърт, Пуруша, Брахмана, Шраутасутра, ведическа цивилизация, религия, митология

Основното съдържание на статията е на английски език