Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

КОНТАКТ

Манас: Азиатски и африкански изследвания

Център за източни езици и култури към СУ „Св. Климент Охридски“

гр. София 1303, бул. „Тодор Александров“ №79

manas.editors@fcml.uni-sofia.bg