Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

КОНТАКТ

Списание „МАНАС“


ЦЕНТЪР ЗА ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ
Софийски университет „Св. Климент Охридски“


адрес: гр. София 1303, бул. „Тодор Александров“ №79
имейл: manas.editors@fcml.uni-sofia.bg