Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Редакционен екип

 

Главен редактор

Цветомира Пашова, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“


Редактори

Галина Евстатиева, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“
Галина Соколова, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“
Милена Братоева, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“


Технически редактор

Александър Богданов, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“


Редакционен асистент

Лидия Христова, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“


Консултативен редакционен съвет

Александър Алексиев, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“
Андроника Мартонова, Българска академия на науките
Антоанета Николова, Югозападен университет „Неофит Рилски“
Антония Цанкова, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“
Евгени Кандиларов, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“
Георги Жечев, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“
Гергана Петкова, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“
Иво Панов, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“
Ирина Саръиванова, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“
Искра Мандова, Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“
Светла Къртева, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“
Теодор Леков, Нов български университет