Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Арабският свят и ислямът в културно-историческа перспектива

2017 / Том 3 / Брой 2

Този брой на сп. Манас е посветен на един от основателите на българската арабистика и ислямознание, проф. д.и.н. Йордан Пеев. Поместените в броя статии и студии включват периода от прасемитската древност, през зараждането на исляма през VII в. сл. Хр. до наши дни. Географията им обхваща земите на днешните Индия, Централна Азия, Иран, Ирак, Сиря, Палестина, Турция и България. Сборникът е разделен на два тематични кръга: „общество и култура“ и „език и литература“, в които са засегнати важни въпроси от старата и съвременната история на исляма, ислямското право, отношенията между религиите и цивилизациите, науката за езика и преподаването на арабския като чужд език.

Главен редактор: доц. д-р Галина Русева-Соколова. Съставители на броя: Павел Павлович и Симеон Евстатиев. В подготовката на броя взеха участие: Виктор Тодоров, Жана Желязкова, Гергана Русева и Анджела Родел. 

На корицата: молитва в „Неприкосновената джамия“ (Масджид ал-х̣ара̄м), Мека, ок. 1885 г. Една от първите известни исторически фотографии на храма Кааба, направена от  Абд ал-Гаффар ал-Багдади и публикувана в C. Snouck Hurgronje, Bilder aus Mekka, E. J. Brill: Leiden, 1889, No. 1.

Броят е подготвен в рамките на проект № 80-10-182, финансиран на конкурсен принцип със средства от държавния бюджет, предоставени на СУ за научно-изследователска дейност.

ISSN: 2367-6256

Съдържание