Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Manas logo

Манас 3 (2017), 2.

Публикувано в 03.11.2017 https://manas.fcml.uni-sofia.bg/bg/issue_4/ismailis-and-levantine-origins-military-orders

ISSN: 2367-6256

Ламбев, Никола. Исма̄ʿӣлӣтите и левантийските корени на военно-монашеските ордени. – Във: Манас: Арабският свят и ислямът в културно-историческа перспектива, Том 3, 2, 2017.

2017 / Том 3 / Брой 2 : Арабският свят и ислямът в културно-историческа перспектива

Исма̄ʿӣлӣтите и левантийските корени на военно-монашеските ордени

Никола Ламбев

Резюме

С пристигането и заселването си в Леванта кръстоносците донасят своята специфична западна култура. Съчетаването ѝ със силната местна традиция ражда твърде любопитни исторически и културни явления – плод на взаимното им влияние. Противно на господстващата концепция, определяща рицарството и военно-монашеските ордени като феномени, принадлежащи изключително на средновековната западноевропейска цивилизация, настоящият текст се съсредоточава по-скоро върху близкоизточните им корени. Разсъждавайки върху произхода на Левантийските рицарски братства, авторът търси първообраза им в ислямски институции, свързани с доктрината за джиха̄да. Централно място в текста заема организацията на исма̄ʿӣлӣтите, добила слава като „Ордена на асасините“. Опирайки се на обилно количество местни и западни извори, авторът разглежда неговата история, структура и методи, предоставящи му основание да го причисли към военно-религиозните братства, така типични за кръстоносната епоха в Близкия изток.

Ключови думи: кръстоносни походи, кръстоносци, исмаилизъм, исма̄ʿӣлӣтизъм, исмаилити, исма̄ʿӣлӣти, асасини, хашиш, рицари, военно-монашески ордени, джихад

Основното съдържание на статията е на английски език