Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Manas logo

Манас 3 (2017), 2.

Публикувано в 03.11.2017 https://manas.fcml.uni-sofia.bg/bg/issue_4/za-iztokovedskata-dejnost-na-yun-rorih-po-vreme-na-centralno-aziatskata-ekspediciya-na-nk-rorih

ISSN: 2367-6256

Федотов, Александър. За изтоковедската дейност на Ю.Н. Рьорих по време на централно-азиатската експедиция на Н.К. Рьорих. – Във: Манас: Арабският свят и ислямът в културно-историческа перспектива, Том 3, 2, 2017.

2017 / Том 3 / Брой 2 : Арабският свят и ислямът в културно-историческа перспектива

За изтоковедската дейност на Ю.Н. Рьорих по време на централно-азиатската експедиция на Н.К. Рьорих

Александър Федотов

Резюме

В тази статия се разглеждат експедициите на руския изтоковед Юрий Николаевич Рьорих в Централна Азия и Манджурия. Може да се каже, че тези експедиции са допринесли за окончателното формиране на Рьорих като изтински изтоковед – любознателен и изключително талантлив мислител, талантлив наблюдател и анализатор, проникващ дълбоко в източните култури, познаващ напълно източните езици и диалекти и осъзнаващ изключителното значение, което познанието на Изтока има за Запада.

Ключови думи: Юрий Николаевич Рьорих; Централно-азиатска експедиция, Индия, Тибет, Алтай

Основното съдържание на статията е на руски език