Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Сетива и сетивност

2015 / Том 2 / Брой 2

Проблемът за мястото на сетивата и сетивността в дадена култура е частен аспект на диалектиката натура-култура, на размислите за вроденото и наученото, на въпроса за дефиницията и границите между телесност и духовност. Изучаването на многобройните начини, по които религията, философията, литературата, визуалните и сценичните изкуства в дадена култура осмислят, употребяват, стимулират, потискат или ограничават сетивата не само обогатява познанията за тази култура, но и дава, струва ни се, основа за преоткриването на мястото, което те заемат в нашата собствена.

Фокусът на статиите и есетата, включени в настоящия брой на „Манас“, посветен на темата „Сетива и сетивност“, е Азия. Те оформят мозайка, която грабва много повече с разнообразието от цветове и форми, отколкото с последователност и кохерентност. По този начин те обхващат различните аспекти на многопластовата и поливалентна тема за сетивата и сетивността: философския, психологическия, религиозно-екстатичния, космогонично-митологичния, ритуалния, социалния, естетическия, сотерологичния и др.

 

Главен редактор: доц. д-р Галина Русева-Соколова. Редактори: проф. д-р Милена Братоева,
д-р Валентина Тодорова-Маринова, Александър Богданов, Елица Константинова.

ISSN: 2367-6256

Съдържание