Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Manas logo

Манас 2 (2015), 2.

Публикувано в 12.12.2015 https://manas.fcml.uni-sofia.bg/bg/senses-and-sensuousness/women-characters-ur-anantha-murthys-samskara-lohian-reading

ISSN: 2367-6256

Синх, Прем. Лохиански прочит на женските образи в романа „Samskara“ от Ананта Мурти. – Във: Манас: Сетива и сетивност, Том 2, 2, 2015.

2015 / Том 2 / Брой 2 : Сетива и сетивност

Лохиански прочит на женските образи в романа „Samskara“ от Ананта Мурти

Прем Синх

Резюме

Романът „Samskara“ от У.Р. Ананта Мурти е класически в модерната индийска литература. Действието се развива в традиционно брахманско село в щата Карнатака (Южна Индия), а авторът пише текста, докато подготвя докторската си дисертация в Университета в Бирмингам, Англия. Романът е преведен на английски със заглавието „A Rite for a Dead Man” („Обред за един мъртвец“) от изтъкнатия писател на каннада А. К. Рамануджан и от момента на издаването редица учени го критикуват от различни гледни точки. Ананта Мурти е силно повлиян от идеологията на социалистическия учен и водач Рам Манохар Лохиа, който е и борец за равенството мъжете и жените. Със своите текстове и политически действия Лохиа има голям принос за феминисткия дискурс. Статията представя за първи път лохиански прочит на женските образи в романа Samskara. В процеса на анализа стана ясно, че феминисткото отношение на Лохиа е оказало много слабо въздействие върху изграждането на женските образи. Този факт подсказва, че дори и даден писател да е възприел някоя идеология, тя може да не повлияе неговия творчески процес.

Съдържание

Основен текст

 

 

За автора