Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Южна Азия: Идентичност и културно многообразие

2014 / Том 1 / Брой 1

Южна Азия – тази за мнозина причудлива смесица от различни етноси, езици, вярвания, обичаи, религии и прочие сякаш винаги през многовековното си развитие е била белязана от дълбоко осмислен порив към духовен, интелектуален и културен интегритет. Различните аспекти на тази идентичност (национална, етническа, религиозна, социална) днес се разгръщат и проявяват по специфичен начин в контекста на динамичните политически, социални и икономически промени както в страните от региона, така и в целия свят.

Пилотният брой на електронното списание предоставя трибуна за интерпретации и критични анализи на сложните и разнолики проявления на идентичност и многообразие в този културен ареал. Той инициира диалог и обмен на идеи между съмишленици, обединени от общия си задълбочен интерес към митологията, философията, религията, икономиката, изкуството и литературата на Индия като културен център на Южна Азия.

 

Главен редактор: проф. д-р Милена Братоева. Редактори: доц. д-р Галина Русева-Соколова,
д-р Валентина Тодорова-Маринова, Александър Богданов.

ISSN: 2367-6256

Съдържание