Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Manas logo

Манас 1 (2014), 1.

Публикувано в 01.09.2014 https://manas.fcml.uni-sofia.bg/bg/south-asia-identity-and-cultural-diversity/20141022164748-tri-persiyski-rechnika-sastaveni-prez-hv-vek-v-indiya-farhang-e-djahangiri-borhan-e-kate-i-farhang-e-rashidi

ISSN: 2367-6256

Аппен, Марио. Три персийски речника, съставени през ХVІІ век в Индия: Фарханг-е Джахангири, Борхан-е кате и Фарханг-е Рашиди. – Във: Манас: Южна Азия: Идентичност и културно многообразие, Том 1, 1, 2014.

2014 / Том 1 / Брой 1 : Южна Азия: Идентичност и културно многообразие

Три персийски речника, съставени през ХVІІ век в Индия: Фарханг-е Джахангири, Борхан-е кате и Фарханг-е Рашиди

Марио Аппен

Резюме

В тази статия се разглеждат три известни фарханга (персийски тълковни речници), съставени през ХVІІ век в Индия: Фарханг-е Джахангири (1608), Борхан-е кате (1651) и Фарханг-е Рашиди (1654). Целта на настоящата статия е да се представят обстоятелствата при съставянето им, обемът на словника, макроструктурата, микроструктурата на трите речника и тяхното значение за персийската лексикография.

Основното съдържание на статията е на френски език