Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Manas logo

Манас 1 (2014), 1.

Публикувано в 01.09.2014 https://manas.fcml.uni-sofia.bg/bg/south-asia-identity-and-cultural-diversity/20141113135738--sattvikabhinaya-the-most-hidden-mode-of-expression-in-traditional-indian-theater-and-dance-drama

ISSN: 2367-6256

Дамянова, Румяна. Сатвикабхиная – най-скритият режим на експресия в традиционния индийски театър и танцова драма. – Във: Манас: Южна Азия: Идентичност и културно многообразие, Том 1, 1, 2014.

2014 / Том 1 / Брой 1 : Южна Азия: Идентичност и културно многообразие

Сатвикабхиная – най-скритият режим на експресия в традиционния индийски театър и танцова драма

Румяна Дамянова

Съдържание

Основен текст

Текстът представя един от аспектите на комплекса презентационни техники абхиная – саттвикабхиная или сценичното пресъздаване на така наречените непреднамерени ментални състояния, като настръхване, изпотяване, плач, вцепеняване и прочие от гледна точка на тяхната тайнственост и непроницаемост в сравнение с останалите компоненти на абхиная – сценичната презентация с частите на тялото, вербализацията на драматургичния текст, костюма и грима, за които в изворовата литература се открива изобилие от детайлна информация. За разлика, от източниците по въпроса не става ясно как точно актьорите са съумявали да преобразуват конкретна сценична ситуация (обикновено състояние на гранична емоция) във физиологична реакция на тялото, нито пък как са били обучавани за придобиването на подобни умения. Както е известно от гледна точка на съвременната психология сатвикабхава са физиологични реакции в резултат на рефлекторните функции при гранични, критични, спешни състояния, изискващи внезапен приток на енергия - катаболен ефект. Тези автономни функции се контролират предимно от симпатиковата нервна система, която повишава сърдечния дебит и белодробната вентилация, притока на кръв в мускулите, нивото на глюкоза и забавя храносмилането, бъбречната филтрация и други функции, които не са необходими при спешни ситуации. Любопитен е фактът, че Бхарата - предполагаемият автор на Натяшастра, отделя само осем ментални състояния в групата сатвикабхава, на основание на твърдението, че за тяхното успешно сценично пресъздаване е необходима актьорът да бъде в състояние на силна концентрация. На практика обаче симулираното отиграване на което и да било емоционално състояния е немислимо без полагане на ментално усилие, с други думи в групата на сатвикабхиная биха могли да се включат всички бхава (49) изброени от Бхарата.

За автора

Румяна Дамянова е доктор по индийска литература. Темата на дисертационния й труд е: „Абхиная като инструмент за кодифициране на сценичната екстериоризация на раса“ (въз основа на превод от санскрит на трактата Абхинаядарпана на Нандикешвара). Научни публикации: „Абхиная: в пресечната точка между традиция и актуалност“, „Концепцията абхиная съгласно Абхинаядарпана и релевантните текстове в Натяшастра: общото и различното“, „Symbolism and Codification in the Dance Theater Traditions of India and China”, „Sattvikabhinaya: The Most Hidden Mode of Expression in Traditional Indian Theater and Dance Drama” и др. Лекции и други текстове: кукленият театър в Раджастхан, абхиная в драмата на санскрит, индийския класически танц, популярното кино на хинди и др.

Публикации в списание МАНАС:

Дамянова, Румяна. Невербалните кодове на абхиная като фундамент за сценично изобразяване на емоции. – Във: Манас: Сетива и сетивност, Том 2, 2, 2015.

Дамянова, Румяна. Кукленият театър на Раджастхан: естетика на сценичната презентация. – Във: Манас: Втора национална конференция Индия в българската наука, Том 5, 1, 2019.