Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Manas logo

Манас 1 (2014), 1.

Публикувано в 01.09.2014 https://manas.fcml.uni-sofia.bg/bg/south-asia-identity-and-cultural-diversity/editor-chief

ISSN: 2367-6256

Русева-Соколова, Галина. От главния редактор. – Във: Манас: Южна Азия: Идентичност и културно многообразие, Том 1, 1, 2014.

2014 / Том 1 / Брой 1 : Южна Азия: Идентичност и културно многообразие

От главния редактор

Галина Русева-Соколова

Основен текст

Вторият брой на Манас  е изцяло посветен на публикацията на доклади, представени в рамките на конференцията „Традиция и модерност в индийската култура“, която се състоя на 25 и 26 септември 2009г. и беше спонсорирана от Индийския Съвет за Международно Сътрудничество.  Различни проблеми от логистично естество забавиха предвиденото печатно издание. От самото начало на Манас през 2014г. като официално електронно издание на Софийския Университет за азиатски и африкански изследвания, ние решихме, че това е най-подходящото място за докладите като достъпност и, в крайна сметка, напълно се отказахме от идеята за печатно издание.

Континуитетът е вероятно най-видимата черта на индийската култура. Многократно през вековете революционни идеологически нововъведения са били настойчиво представяни като нещо старо, като изконни и присъстващи още във ведите истини. Традиции, трансмисионни вериги, парампара, коментари, базирани на предишни коментари, непрестанно изплуват на повърхността на опитите (често хипотетични) за исторически реконструкции. Изглежда, като че ли в Индия пътят напред винаги лъкатуши през реинтерпретациите на миналото.

От своя страна съвременна Индия жадува да бъде открита заради самата нея. Тя е горда със съвременните си успехи в икономиката, както и с растящия брой наградени англоезични индийски автори, често произхождащи от пръснатата по света многолюдна и благоденстваща диаспора. Все по-често се чуват гласове за нов поглед към съвременна Индия, която вече няма нужда да гради самочувствието си само на базата на престижна древна култура, вербализирана на един от световните класически езици. Такива гласове се чуват и в Европа и Америка, където в университетите се разкриват повече позиции, свързани с познанието за съвременна Индия.

Затова решихме, че тема като „традиция и модерност“ представлява достатъчно интересна и вдъхновяваща платформа, в рамките на която индолози от Индия и от източна Европа да представят актуалните си проучвания и да размишляват за бъдещето на индологията в академичните институции. Преподавателите и студентите от специалност индология към Центъра за Източни Езици и Култури на СУ са благодарни на Индийския Съвет за Културно Сътрудничество, както и на посолството на Индия в София, за подкрепата и за възможността подобна конференция да се проведе. Тя се превърна в интелектуално стимулиращо събитие, както и в чудесен повод за среща с колеги от много страни, някои от които познавахме отдавна и други, които открихме тогава. Както всички учени знаят, това, което се случва в конферентните зали е също толкова важно, колкото и разговорите извън тях, в неформалните срещи около масата за обяд и разходките из града. В това отношение тази конференция също не беше изключение. 

 

Галина Русева-Соколова