Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Традиция и модерност в индийската култура

2015 / Том 2 / Брой 1

Този брой на „Манас“ е посветен изцяло на докладите, представени на конференцията „Традиции и модерност в индийската култура“, състояла се в Софийския университет на 25 и 26 септември 2009 г. благодарение на финансовата подкрепа на Индийския Съвет за културни връзки. Различни трудности, от логистично и техническо естество, забавиха значително публикуването на докладите от конференцията. След стартирането на проекта „Манас“ през 2014 г. като официална научна онлайн платформа за азиатски и африкански изследвания в Софийския университет, решихме, че това е възможно най-доброто от гледна точка на общодостъпност място за публикуване на част от докладите от конференцията.

Темата „Традиции и модерност“ предостави платформа, на която индолози от Източна Европа и Индия можаха да представят резултатите от актуалната си научни занимания, както и да обменят мнения и идеи относно бъдещето на индологията в академичните институции. Специалност Индология в Центъра за Източни езици и култури на Софийския университет е изключително благодарна на Индийския Съвет за културни връзки, както и на индийското посолство в София за предоставената възможност да бъде домакин на тази конференция. Това беще интелектуално вдъхновяващо събитие и прекрасна възможност да се срещнем с колеги от Централна и Източна Европа, сред които имаше такива, които познаваме от много години, както и други, с които се открихме взаимно за първи път.

 

Главен редактор: доц. д-р Галина Русева-Соколова. Редактори: проф. д-р Милена Братоева,
д-р Валентина Тодорова-Маринова, Александър Богданов, Елица Константинова.

ISSN: 2367-6256

Съдържание