Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Manas logo

Манас 2 (2015), 1.

Публикувано в 01.07.2015 https://manas.fcml.uni-sofia.bg/bg/tradition-and-modernity-indian-culture/indologiyata-i-zhenskata-problematika-diskursi-vrhu-statuta-na-zhenata

ISSN: 2367-6256

Индологията и женската проблематика – дискурси върху статута на жената. – Във: Манас: Традиция и модерност в индийската култура, Том 2, 1, 2015.

2015 / Том 2 / Брой 1 : Традиция и модерност в индийската култура

Индологията и женската проблематика – дискурси върху статута на жената

Резюме

Индологията като научна дисциплина се формира и развива като резултат от срещата на Запада с Изтока в колониалната епоха. В този смисъл индологията първоначално е била европейско начинание, реализирано от европейски учени, както в Индия, така и в Европа, чиято специфика се е задавала от европейския дискурс, вграден във властовите отношения и закодиран в категориите "Изток" и "Ориент". Да осмисляш индологията като наука означава да осмисляш идеологиите, които я конституират, а така също и да ги деконструираш, за да разбулиш мълчанието. Една такава област е въпросът за жените. През XIX в. статутът на жените излиза на преден план и трябва да бъде дискутиран от различни гледни точки. Въз основа на два примера – единият, отнасящ се до образованието на жените и тяхната роля в Махила Сабха на Андхра Прадеш в периода преди Независимостта, и другият – свързан с дебатите по отношение на обичая Сати в периода след Независимостта, настоящият доклад отстоява тезата, че дори и днес тези дебати относно традицията и модерността все още имат огромно влияние и сериозно значение. Това са важни теми и поради това са били непрекъснато в полезрението на историци, както и предмет на полемики. Съществува необходимост да се изследва социалният пол като аналитична категория в различните исторически контексти, за да бъде ситуирана в правилната перспектива темата за жените в миналото.

Основното съдържание на статията е на английски език