Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Manas logo

Манас 2 (2015), 1.

Публикувано в 01.07.2015 https://manas.fcml.uni-sofia.bg/bg/tradition-and-modernity-indian-culture/light-verb-constructions-vedic

ISSN: 2367-6256

Конструкции със спомагателен глагол в санскрит. – Във: Манас: Традиция и модерност в индийската култура, Том 2, 1, 2015.

2015 / Том 2 / Брой 1 : Традиция и модерност в индийската култура

Конструкции със спомагателен глагол в санскрит

Резюме

В проекта, по който работя понастоящем, благодарение на поименната стипендията на Унгарската академия на науките, аз изследвам конструкциите със спомагателен глагол във ведийския език, на първо място в архаичния език на Ригведа – най-ранната форма на древния индо-ирански език, която познаваме. В доклада ще представя анализа си на химните във втората мандала, една от така наречените родови книги на Ригведа. Има два основни въпроси, свързани с ведийския език. Първо, има ли изобщо някакви конструкции със спомагателен глагол във ведийския в смисъла на това определение, възприет от нас? Второ, ако има, каква е причината за тяхното използване? Имат ли те някаква специфична функция за разлика от простите глаголи? И ако да, в какво точно се изразява тази тяхна специфична функция?

Основното съдържание на статията е на английски език