Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Manas logo

Манас 2 (2015), 1.

Публикувано в 01.07.2015 https://manas.fcml.uni-sofia.bg/bg/tradition-and-modernity-indian-culture/motivt-za-pozhertvanoto-tyalo-na-bodhisattva-v-haribhattadzhatakamala-v-perspektivata-na-koncepciyata-za-izkusnostta-na-sredstvata-iupayakausalyai

ISSN: 2367-6256

Братоева, Милена. Мотивът за пожертваното тяло на бодхисаттва в „Харибхаттаджатакамала“ в перспективата на концепцията за „изкусността на средствата“ (upāyakauśalya). – Във: Манас: Традиция и модерност в индийската култура, Том 2, 1, 2015.

2015 / Том 2 / Брой 1 : Традиция и модерност в индийската култура

Мотивът за пожертваното тяло на бодхисаттва в „Харибхаттаджатакамала“ в перспективата на концепцията за „изкусността на средствата“ (upāyakauśalya)

Милена Братоева
Основното съдържание на статията е на английски език