Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Manas logo

Манас 2 (2015), 1.

Публикувано в 01.07.2015 https://manas.fcml.uni-sofia.bg/bg/tradition-and-modernity-indian-culture/otnosno-tradicionnoto-idologichesko-obrazovanie-v-indiya

ISSN: 2367-6256

Относно традиционното идологическо образование в Индия. – Във: Манас: Традиция и модерност в индийската култура, Том 2, 1, 2015.

2015 / Том 2 / Брой 1 : Традиция и модерност в индийската култура

Относно традиционното идологическо образование в Индия

Резюме

РЕЗЮМЕ БГ

Основното съдържание на статията е на английски език