Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Manas logo

Манас 2 (2015), 1.

Публикувано в 01.07.2015 https://manas.fcml.uni-sofia.bg/bg/tradition-and-modernity-indian-culture/reinterpreting-indological-studies-special-reference-shaktism

ISSN: 2367-6256

Пренаписване на индологическите изследвания със специална препратка към шактизма. – Във: Манас: Традиция и модерност в индийската култура, Том 2, 1, 2015.

2015 / Том 2 / Брой 1 : Традиция и модерност в индийската култура

Пренаписване на индологическите изследвания със специална препратка към шактизма

Резюме

Защо имаме потребност да пренапишем и преосмислим индологическите изследвания? Дали това не е опит да погледнем в миналото, по-скоро в миналото на традициите през призмата на модерността? И какво сме постигнали като резултата от това пренаписване и преосмисляне? Нима съвременните гледни точки не извадиха напълно образа на богинята от традиционната парадигма на нейното функциониране? В съвременния контекст богинята се изследва не толкова в нейната божественост, колкото като метафора на индийската жена. Настоящата статия търси отговорите на тези въпроси, като представя детайлно основните идеи на шактизма.

Съдържание

Основен текст


 

За автора