Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Manas logo

Манас 2 (2015), 1.

Публикувано в 01.07.2015 https://manas.fcml.uni-sofia.bg/bg/tradition-and-modernity-indian-culture/v-centra-na-sanskritskiya-klasicheski-tekst-bgagavadgita-tradiciya-i-modernost-kato-intrakulturno-pole

ISSN: 2367-6256

Боянова, Йорданка. В центъра на санскритския класически текст „Бхагавадгита“: Традиция и модерност като интракултурно поле. – Във: Манас: Традиция и модерност в индийската култура, Том 2, 1, 2015.

2015 / Том 2 / Брой 1 : Традиция и модерност в индийската култура

В центъра на санскритския класически текст „Бхагавадгита“: Традиция и модерност като интракултурно поле

Йорданка Боянова

Резюме

Целта на настоящата статия е да разкрие вътрешно-културните и хуманитарни аспекти на литературните и културни връзки между Изтока и Запада, разгърнати чрез емблематичния санскритски текст на Бхагавадгита и нейната трансмисия през времето и пространството в рамките на и отвъд пределите на света на санскритския дискурс. Разпространението на този енигматичен текст в западната, както и в другите не-санскритски култури продължава и днес, дори въпреки дълбоките различия между културата и литературната форма на древния оригинал, както и въпреки радикално различния характер на съвременните култури-реципиенти.

Основното съдържание на статията е на английски език